U Nar. nov., br. 43 od 4.4.2014. objavljen je Pravilnik o sadržaju pisane Izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine kojim se propisuje sadržaj pisane izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine. Pisanu izjavu izvođača daju svi izvođači koji su sudjelovali u građenju, odnosno izvodili pojedine radove nakon što završe s izvođenjem radova na građevini. Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave, a njegovim stupanjem na prestaje važiti čl. 12. Pravilnika o tehničkom pregledu građevine (Nar. nov., br. 108/04).

Objavljeno: 08.04.2014.

natrag