U Nar. nov., br. 66 od 30.5.2014. objavljen  je Pravilnik o sadržaju i obliku obavijesti o ugovoru o vremenski ograničenoj uporabi (timeshare), dugotrajnom turističkom proizvodu, ponovnoj prodaji i zamjeni koji je stupio na snagu 30. svibnja 2014.

Pravilnikom je propisan oblik i sadržaj obavijesti koju je trgovac dužan dostaviti potrošaču prije prihvaćanja ponude ili sklapanja ugovora o vremenski ograničenoj uporabi, dugotrajnom turističkom proizvodu, ponovnoj prodaji i zamjeni.

Oblik i sadržaj obavijesti uređeni su standardnim informacijskim obrascem koji se nalazi u Prilogu I - IV. ovoga Pravilnika.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sadržaju i obliku obavijesti o ugovoru o vremenski ograničenoj uporabi, dugotrajnim proizvodima za odmor, ponovnoj prodaji i zamjeni (»Narodne novine« broj 134/12).

Objavljeno: 03.06.2014.

natrag