U Nar. nov., br. 72 od 13.6.2014. objavljen je Pravilnik o sadržaju i obliku obavijesti o pravu potrošača na jednostrani raskid ugovora sklopljenih na daljinu i ugovora sklopljenih izvan poslovnih prostorija (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 13.6.2014.

Pravilnikom se propisuje oblik i sadržaj obavijesti o pravu potrošača na jednostrani raskid ugovora sklopljenih izvan poslovnih prostorija i ugovora sklopljenih na daljinu. Oblik i sadržaj obavijesti uređeni su obrascem koji se nalazi u Prilogu I. Pravilnika.

Objavljeno: 17.06.2014.

natrag