U Nar. nov., br. 44 od 7.4.2014. objavljen je Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom.

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj i način vođenja očevidnika zaposlenih i samozaposlenih osoba s invaliditetom te uvjeti koji moraju biti ispunjeni za upis osobe s invaliditetom u očevidnik.

Poslodavci koji u vrijeme stupanja na snagu ovoga Pravilnika zapošljavaju osobe s invaliditetom dužni su te osobe prijaviti Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje kao osobe s invaliditetom sukladno propisanom obrascu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i ovom Pravilniku, u razdoblju od 1. svibnja 2014. godine do 31. prosinca 2014. godine.

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje počet će voditi očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom prema odredbama ovoga Pravilnika od 1. siječnja 2015. godine.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Objavljeno: 09.04.2014.

natrag