Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja elektroničkog očevidnika inspektora rada donesen je temeljem Zakona o Inspektoratu rada (Nar. nov., br. 19/14). Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj, oblik i način vođenja elektroničkog očevidnika (eOčevidnik) koji vode inspektori rada iz čl. 11. st. 1. do 11. Zakona o Inspektoratu rada. Aplikacija eOčevidnik sadrži podatke o obavljenim inspekcijskim nadzorima i poduzetim mjerama koje su obavili, odnosno poduzeli inspektori Inspektorata rada i vodi se isključivo na računalu u elektroničkom obliku.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, dakle 22. 5. 2014. Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti, u dijelu koji se odnosi na inspektore rada, Pravilnik o načinu vođenja očevidnika o obavljenim inspekcijskim nadzorima i poduzetim mjerama inspektora Državnog inspektorata (Nar. nov., br. 134/09 i 68/13).

Objavljeno: 27.05.2014.

natrag