Pravilnik o reviziji izvještaja leasing društva donesen je temeljem Zakona o leasingu (Nar. nov., br.  141/13). Ovim Pravilnikom uređuje se opseg i sadržaj revizije, odnosno revizijskih postupaka i revizorskog izvješća o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja, odnosno drugih izvještaja leasing društva. Odredbe ovog Pravilnika se na odgovarajući način primjenjuju i na podružnice leasing društava iz druge države članice Europske unije kao i podružnice leasing društava iz trećih zemalja.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, dakle 12. 6. 2014.

Objavljeno: 09.06.2014.

natrag