U Nar. nov., br. 48 od 17.4. objavljen je Pravilnik o registru vinograda, obveznim izjavama, pratećim dokumentima, podrumskoj evidenciji i proizvodnom potencijalu koji stupa na snagu 25.4.2014.

Pravilnikom se utvrđuje postupak upisa i vođenja registra vinograda (Vinogradarski registar), obvezne izjave u sektoru vina, prateći dokumenti za grožđe, proizvode od grožđa i vino, podrumska evidencija, te proizvodni potencijal.

Objavljeno: 18.04.2014.

natrag