Pravilnik o redovitim izvješćima mirovinskog osiguravajućeg društva donesen je temeljem Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima (Nar. nov., br. 22/14). Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj redovitih izvješća koje mirovinsko osiguravajuće društvo dostavlja Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga te način i rokovi tog izvještavanja.

Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, dakle 26.7.2014.

Objavljeno: 22.07.2014.

natrag