Pravilnik o provođenju unutarnjeg nadzora i unutarnje kontrole u Poreznoj upravi donesen je temeljem Zakona o Poreznoj upravi (Nar. nov., br. 148/13). Ovim Pravilnikom se propisuje način provođenja unutarnjeg nadzora i unutarnje kontrole u Ministarstvu financija, Poreznoj upravi. Unutarnji nadzor je skup radnji, metoda i postupaka koje provodi Porezna uprava radi nadziranja zakonitosti svoga rada i pravilne primjene propisa iz svoje nadležnosti s namjerom otklanjanja utvrđenih nepravilnosti te ujednačavanja prakse rada.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, dakle 9.8.2014.

Objavljeno: 08.08.2014.

natrag