U Nar. nov., br. 27 od 26.2.2014. objavljen je Pravilnik o provedbi programa izravne potpore i pojedinih mjera državne potpore poljoprivredi u 2014. godini (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 27.2.2014.

Pravilnikom se propisuje način provedbe programa izravne potpore (detaljni uvjeti, kriteriji i postupci za korištenje i dodjelu prava na plaćanja iz nacionalne rezerve i iz posebne nacionalne rezerve za razminirano zemljište; detaljni uvjeti, kriteriji i postupci za izračun i dodjelu premija za proizvodno vezana plaćanja i dodjelu specifičnih plaćanja) i način provedbe pojedinih mjera državne potpore u poljoprivredi.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika o provedbi izravnih plaćanja i IAKS mjera ruralnog razvoja (Nar. nov., br. 145/12 i 29/13), osim odredbi koje se odnose na IAKS mjere ruralnog razvoja (potpora za: očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja; ekološku poljoprivrednu proizvodnju; integriranu poljoprivrednu proizvodnju; područja s težim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi; očuvanje izvornih i zaštićenih vrsta kultivara poljoprivrednog bilja), a koje su prijavljene Europskoj Komisiji kao postojeće mjere državne potpore.

Objavljeno: 27.02.2014.

natrag