U Nar. nov., br. 55 od 5. svibnja 2014. objavljen je Pravilnik o provedbi modela poticanja proizvodnje u ribarstvu koji stupa na snagu dana 13. svibnja 2014.

Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti, kriteriji i način ostvarivanja prava na dodjelu novčanih sredstava kroz provedbu modela poticanja proizvodnje u ribarstvu.

Objavljeno: 08.05.2014.

natrag