U Nar. nov., br. 36 od 21.3.2014. objavljen je Pravilnik o provedbi Mjere 103 ''Ulaganja u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda u svrhu restrukturiranja tih aktivnosti i dostizanja standarda Zajednice'' unutar IPARD programa (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 22.3.2014.

 

Pravilnikom se utvrđuje način i uvjeti vezani uz provedbu Mjere 103 - Ulaganja u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda u svrhu restrukturiranja tih aktivnosti i dostizanja standarda Zajednice unutar IPARD programa. Upravna direkcija IPARD programa za Republiku Hrvatsku je Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju, Ministarstva poljoprivrede, u skladu s odredbom čl. 16. Uredbe o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje Instrumentom pretpristupne pomoći (IPA) (Nar. nov., br. 29/12). Operativnu provedbu IPARD programa u Republici Hrvatskoj obavlja Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Podnositelji prijava za dodjelu sredstava iz IPARD programa u Mjeri 103 su obrti, trgovačka društva i zadruge, registrirani za obavljanje predmetne djelatnosti i obveznici poreza na dodanu vrijednost (PDV) u rangu mikro, malih, srednjih ili velikih poduzetnika s manje od 25% u državnom vlasništvu, odnosno u vlasništvu jedinica lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave ili Grada Zagreba. Prihvatljivi sektori unutar Mjere 103 jesu: - sektor mlijeka i mljekarstva, - sektor prerade mesa, - sektor ribarstva, - sektor prerade voća i povrća, - sektor vinarstva, - sektor maslinovog ulja.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o provedbi Mjere 103 unutar IPARD programa (Nar. nov., br. 24/13).

Objavljeno: 25.03.2014.

natrag