U Nar. nov., br. 36 od 21.3.2014. objavljen je Pravilnik o provedbi Mjere 101 ''Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva u svrhu restrukturiranja i dostizanja standarda Zajednice'' unutar IPARD programa (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 22.3.2014.

 

Pravilnikom se utvrđuju način i uvjeti vezani uz provedbu Mjere 101 - »Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva u svrhu restrukturiranja i dostizanja standarda Zajednice« unutar IPARD programa. Upravna direkcija IPARD programa za Republiku Hrvatsku je Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju, Ministarstva poljoprivrede, u skladu s odredbom čl. 16. Uredbe o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje Instrumentom pretpristupne pomoći (IPA) (Nar. nov., br. 29/12). Operativnu provedbu IPARD programa u Republici Hrvatskoj, odnosno funkciju IPARD Agencije, obavlja Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Podnositelji prijava za dodjelu sredstava IPARD programa u Mjeri 101 su poljoprivredna gospodarstva u skladu s čl. 3. Zakona o poljoprivredi (Nar. nov., br. 149/09), upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i obveznici PDV-a, 100% u privatnom ili do 25% u državnom vlasništvu, odnosno u vlasništvu jedinica lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave ili Grada Zagreba. Promjena pravne osobnosti podnositelja/korisnika fizičke osobe (OPG ili obrt) u podnositelja/korisnika pravnu osobu nije dozvoljena. Prihvatljivi sektori unutar Mjere 101 jesu: - sektor mljekarstva, - sektor govedarstva, - sektor svinjogojstva, - sektor peradarstva, - sektor jaja, - sektor voća i povrća, - sektor žitarica i uljarica.

Stupanjem na snagu Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o provedbi Mjere 101 unutar IPARD programa (Nar. nov., br. 24/13).

Objavljeno: 25.03.2014.

natrag