U Nar. nov., br. 124 od 24.10.2014. objavljen je Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu kojim se definiraju knjigovodstvene isprave, poslovne knjige, organizacija knjigovodstva, sadržaj računa Računskog plana i druga područja koja se odnose na proračunsko računovodstvo. Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, međutim, računovodstveno evidentiranje za 2014. godinu obavit će se prema odredbama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (Nar. nov., br. 114/10 i 31/11 - ispr.).

Objavljeno: 28.10.2014.

natrag