U Nar. nov., br. 81 od 4.7.2014. objavljen je Pravilnik o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija za regulirane profesije u području geodetske djelatnosti (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 12.7.2014.

 

Pravilnikom su propisani uvjeti i postupak priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje regulirane profesije ovlašteni inženjer geodezije, stručni suradnik i suradnik ovlaštenog inženjera geodezije. Postupak priznavanja inozemne stručne kvalifikacije provodi se u skladu s Zakonom o obavljanju geodetske djelatnosti, Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija i Pravilnikom.

Odredbe Pravilnika primjenjuju se na:

  • državljane država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru (obuhvaća države članice Europske unije te Norvešku, Lihtenštajn i Island) i Švicarske konfederacije  koji su stručne kvalifikacije stekli u državi ugovornici Europskog gospodarskog prostora (EGP) i Švicarskoj konfederaciji,
  • državljane trećih država koji su stručne kvalifikacije stekli u državi ugovornici EGP-a i Švicarskoj konfederaciji,
  • državljane država ugovornica EGP-a i Švicarske konfederacije i državljane trećih država koji su stručne kvalifikacije stekli izvan država ugovornica EGP-a i Švicarske konfederacije.Postupak priznavanja i utvrđivanja ispunjavanja uvjeta za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija iz područja geodetske djelatnosti provodi Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije (Komora). O priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija Komora donosi rješenje. Postupak priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija provodi se bez prejudiciranja prava na poslovni nastan i rad u Republici Hrvatskoj. Kandidat koji želi obavljati reguliranu profesiju iz područja geodetske djelatnosti u Republici Hrvatskoj mora podnijeti zahtjev Komori za izdavanje rješenja o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija. Cjenik usluga vezanih uz postupak priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija propisuje posebnom odlukom ravnatelj Državne geodetske uprave.

Objavljeno: 08.07.2014.

natrag