U Nar. nov., br. 75/14 objavljen je Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti koji stupa na snagu 28. lipnja 2014.

Poslodavac je obvezan podnijeti prijavu za slučaj ozljede na radu nadležnom regionalnog uredu/područnoj službi HZZO-a prema mjestu prebivališta/boravišta osigurane osobe u roku od 8 dana od dana nastanka slučaja na tiskanici T-5.

Osobe koje sklapaju ugovor o obavljanju privremenih/povremenih sezonskih poslova u poljoprivredi, prema Zakonu o poticanju zapošljavanja, prijavljene su na osiguranje za slučaj ozljede na radu temeljem navedenoga ugovora.

Za učenike na redovitom školovanju, za vrijeme praktične nastave te za vrijeme stručne prakse  prijava na osiguranje za slučaj ozljede na radu može se podnijeti za cijelo razdoblje tekuće školske godine. Za studente koji rade putem posrednika, prijava se može podnijeti u vremenu trajanja članstva kod posrednika tijekom tekuće akademske godine.

Naknada plaće se ostvaruje na teret sredstava zdravstvenog osiguranja od dana nastanka ozljede, a obračunava i isplaćuje poslodavac - refundacija u roku od 45 dana od dana primitka zahtjeva za povrat.

Osnovica za naknadu se utvrđuje na isti način kao i za ostale slučajeve privremene nesposobnosti za rad na teret HZZO-a. Naknada se isplaćuje u visini 100% od osnovice za naknadu, bez primjene ograničenja (može iznositi i više od 4.257,28 kn mjesečno za puno radno vrijeme).

Objavljeno: 24.06.2014.

natrag