U Nar. nov., br. 12 od 31. siječnja 2014. objavljen je Pravilnik o povezivanju podataka o doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja koji stupa na snagu 8. veljače 2014.

Pravilnik je donesen temeljem čl. 19. st. 3. Zakona o Središnjem registru osiguranika (Nar. nov., br. 159/13), a njime se propisuje način, rokovi povezivanja podataka, te evidentiranje i izvješćivanje o povezanim podacima i raspored nepovezanih uplata doprinosa za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje starijih od 5 godina od dana uplate, za obveznika podnošenja koji je prestao postojati i nema pravnog slijednika.

REGOS povezuje podatke o obračunanim doprinosima za mirovinska osiguranja:

  1. koji su iskazani na Obrascu JOPPD,
  2. koje je u formi Obrasca JOPPD dostavilo Ministarstvo financija, Porezna uprava za osiguranike koji su sami obveznici plaćanja doprinosa,
  3. koje je u formi Obrasca JOPPD dostavilo Ministarstvo financija, Porezna uprava za obveze javnih davanja utvrđene u postupku poreznog nadzora,
  4. koje je u formi Obrasca JOPPD dostavilo Ministarstvo financija, Porezna uprava iz drugih propisanih izvješća koja su podnesena Ministarstvu financija, Poreznoj upravi sa podacima o uplaćenim doprinosima za mirovinska osiguranja.

Osnova za povezivanje podataka o obračunanim doprinosima za mirovinska osiguranja sa podacima o pripadajućim uplatama su:

  • OIB podnositelja Obrasca JOPPD, odnosno obveznika plaćanja i OIB obveznika plaćanja na nalogu za plaćanje,
  • oznaka Obrasca JOPPD iz Obrasca JOPPD i oznaka Obrasca JOPPD iz naloga za plaćanje,
  • vrsta doprinosa za obvezna mirovinska osiguranja iz Obrasca JOPPD i vrsta doprinosa za obvezna mirovinska osiguranja iz naloga za plaćanje.

 

Objavljeno: 04.02.2014.

natrag