U Nar. nov., br. 44 od 7.4.2014. objavljen je Pravilnik o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom.

Ovim Pravilnikom propisuju se vrsta, visina, uvjeti i način ostvarivanja poticaja pri zapošljavanju osoba s invaliditetom koje osigurava i isplaćuje Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (u daljnjem tekstu: Zavod).

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Odluka o načinu ostvarivanja poticaja pri zapošljavanju osoba s invaliditetom (Nar. nov., br. 8/08, 20/09, 96/09, 44/10, 93/13 i 127/13).

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2015. godine.

Objavljeno: 09.04.2014.

natrag