Pravilnik o postupku naknadne uplate doprinosa otpisanih zbog zastare ili nenaplativosti za osiguranike koji su sami za sebe obveznici doprinosa i obveznici plaćanja doprinosa donesen je temeljem Zakona o doprinosima (Nar. nov., br. 84/08 - 41/14). Ovim se Pravilnikom propisuje postupak naknadne uplate doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti (u daljnjem tekstu: doprinosi) otpisanih zbog zastare ili nenaplativosti, za osiguranike koji su sami za sebe obveznici doprinosa i obveznici plaćanja doprinosa, radi ostvarivanja prava iz mirovinskog osiguranja. Osiguranicima se smatraju se osiguranici iz čl. 10. - 13., čl. 15. i čl. 16. Zakona o mirovinskom osiguranju (Nar. nov., br. 157/13) kojima je na temelju rješenja Porezne uprave otpisan dug s osnove doprinosa za mirovinsko osiguranje zbog zastare ili nenaplativosti.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, dakle 1.5.2014. Na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o postupku naknadne uplate doprinosa otpisanih zbog zastare i nenaplativosti za osiguranike koji su sami za sebe obveznici doprinosa i obveznici plaćanja doprinosa (Nar. nov., br. 136/06 i 36/12).

Objavljeno: 25.04.2014.

natrag