U Nar. nov., br. 63 od 23.5.2014. objavljen je Pravilnik o postupku i načinu polaganja pomoćničkog ispita (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 24.5.2014.

 

Pravilnikom se propisuju način i postupak polaganja pomoćničkog ispita. Na pomoćničkom ispitu provjeravaju se praktične i stručne kompetencije potrebne za obavljanje poslova određenog obrta. Pomoćničkom ispitu mogu pristupiti učenici koji udovoljavaju uvjetima iz čl. 62. st. 2. Zakona o obrtu i osobe koje udovoljavaju uvjetima iz čl. 62. st. 3. Zakona o obrtu. Prijava za polaganje pomoćničkog ispita podnosi se srednjoj školi koja izvodi program obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije za vezane obrte. Popis kandidata za pristupanje pomoćničkom ispitu utvrđuje srednja škola i dostavlja Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (u nastavku: Agencija), najkasnije 3 dana po završetku roka za prijavu. Kandidat iz čl. 62. st. 3. Zakona o obrtu, polaganje pomoćničkog ispita prijavljuje Agenciji, na propisanoj prijavnici te prilaže svjedodžbu o završenom srednjem obrazovanju u strukovnom programu za vezane obrte i dokaze o odgovarajućem radnom iskustvu u zanimanju za koje polažu pomoćnički ispit. Agencija utvrđuje konačan popis prijavljenih kandidata po strukovnim kvalifikacijama te mjesto i vrijeme održavanja pomoćničkog ispita za svakoga pojedinog kandidata. Pomoćnički ispit sastoji se od praktičnog i stručno-teorijskog dijela ispita. Zadaci za pomoćnički ispit zadaju se u skladu s programom praktične nastave i vježbi naukovanja te programom polaganja pomoćničkog ispita za odgovarajuću strukovnu kvalifikaciju, vodeći računa o kapacitetima obrta ili pravne osobe, odnosno srednje škole u kojoj se ispit održava.

Objavljeno: 27.05.2014.

natrag