U Nar. nov., br. 112 od 24.9.2014. objavljen je Pravilnik o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu koji stupa na snagu 2.10.2014.

Ovim se Pravilnikom propisuju:

  • uvjeti pod kojima poslodavac za svoje potrebe i fizička ili pravna osoba mogu biti ovlašteni za obavljanje poslova zaštite na radu,
  • postupak izdavanja, oduzimanja i prestanak ovlaštenja,
  • stručni nadzor nad obavljanjem poslova za koje su ovlašteni, te
  • obveze i način evidentiranja izdanih i oduzetih ovlaštenja.Objavljeno: 27.09.2014.

natrag