U Nar. nov., br. 112 od 24.9.2014. objavljen je Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita koji stupa na snagu 2.10.2014.

Ovim se Pravilnikom propisuju:

1) osposobljavanje za rad na siguran način,

2) osposobljavanje i usavršavanje poslodavca, ovlaštenika i povjerenika radnika za zaštitu na radu,

3) način i uvjeti polaganja stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu i koordinatora zaštite na radu, oblici stalnog    stručnog usavršavanja i vođenje registra izdanih uvjerenja.

Objavljeno: 27.09.2014.

natrag