Pravilnik o organizacijskim zahtjevima leasing društva donesen je temeljem Zakona o leasingu (Nar. nov., br. 141/13). Ovim Pravilnikom detaljnije se propisuju organizacijski zahtjevi leasing društva u odnosu na opće organizacijske zahtjeve uključujući i način obavljanja interne revizije u okviru mehanizama unutarnjih kontrola te sustav upravljanja rizicima leasing društva. Odredbe ovog Pravilnika na odgovarajući se način primjenjuju i na podružnice leasing društava iz druge države članice Europske unije kao i podružnice leasing društava iz trećih zemalja.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, dakle 12. 6. 2014. Leasing društva dužna su uspostaviti organizacijske zahtjeve te donijeti interne akte uključujući strategije i politike propisane ovim Pravilnikom do 31. 3. 2015.

Objavljeno: 09.06.2014.

natrag