Pravilnik o održavanju građevina donesen je temeljem Zakona o gradnji (Nar. nov., br. 153/13). Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti za održavanje i unapređivanje ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu, energetskih svojstava zgrada te nesmetanog pristupa i kretanja u građevini kao i način ispunjavanja i dokumentiranja ispunjavanja ovih zahtjeva i svojstava.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, dakle 25.10.2014.

Objavljeno: 20.10.2014.

natrag