U Nar. nov., br. 5 od 15. siječnja 2014. objavljen je Pravilnik o određivanju službenog mjesta, donesen temeljem čl. 23. st. 6. Zakona o provedbi carinskih propisa Europske unije (Nar. nov., br. 54/13). Ovim Pravilnikom propisuju se opći i posebni uvjeti za određivanje službenog mjesta te postupak izdavanja odobrenja o ispunjavanju uvjeta za utvrđivanje službenog mjesta za poslovne prostorije, prostore i objekte u zračnoj, pomorskoj i riječnoj luci, poštanskom uredu, željezničkom kolodvoru, čvorištima i instalacijama ili drugom mjestu, ako se na njima obavlja promet robom koja podliježe primjeni carinskih propisa i drugih propisa iz nadležnosti Ministarstva financija, Carinske uprave ili promet putnika između Europske unije i trećih zemalja.

Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, dakle 15.1.2014.

Objavljeno: 17.01.2014.

natrag