U Nar. nov., br. 36 od 21.3.2014. objavljen je Pravilnik o obrascu službene iskaznice i izgledu znaka inspektora u gospodarstvu (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 29.3.2014.

 

Pravilnikom se propisuje obrazac službene iskaznice i izgled znaka kojeg nosi tržišni inspektor, rudarski inspektor, elektroenergetski inspektor, inspektor opreme pod tlakom i inspektor gospodarenja o otrovnim kemikalijama u Ministarstvu gospodarstva, te način i postupak njihova izdavanja i vođenje evidencije o izdanim iskaznicama i znakovima.

Danom stupanja na snagu Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obrascu službene iskaznice i izgledu znaka inspektora Državnog inspektorata (Nar. nov., br. 41/09), u dijelu koji se odnosi na gospodarske, rudarske, elektroenergetske i inspektore opreme pod tlakom koji su preuzeti sukladno čl. 3. i čl. 12. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (Nar. nov., br. 148/13).

Objavljeno: 25.03.2014.

natrag