U Nar. nov.,br. 107/14 od 5.9.2014. objavljen je Pravilnik o obračunu i naplati vodnoga doprinosa koji stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Ovim se Pravilnikom propisuje: obveznik, način utvrđivanja osnovice, obračun, korekcijski koeficijenti, način i rokovi plaćanja vodnoga doprinosa, te vođenje očevidnika vodnoga doprinosa radi osiguranja provedbe nadzora nad obračunom i naplatom vodnoga doprinosa.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obračunu i naplati vodnoga doprinosa (»Narodne novine«, br. 79/2010 i 134/2012).

Objavljeno: 10.09.2014.

natrag