U Nar. nov., br. 103 od 27.8.2014. objavljen je Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca zahtjeva za dodjelu potpore za očuvanje radnih mjesta i programa za očuvanje radnih mjesta koji stupa na snagu 28.8.2014.

Ovim Pravilnikom se utvrđuje oblik i sadržaj obrasca na kojem se podnosi zahtjev za dodjelu potpore za očuvanje radnih mjesta i obrasca na kojem se podnosi program za očuvanje radnih mjesta temeljem Zakona o potporama za očuvanje radnih mjesta te propisuje dokumentacija koju je potrebno priložiti zahtjevu.

Objavljeno: 01.09.2014.

natrag