U Nar. nov., br. 112 od 24.9.2014. objavljen je Pravilnik o obavljanju poslova zaštite na radu koji stupa na snagu 2.10.2014.

Ovim Pravilnikom se uređuje obavljanje poslova zaštite na radu kod poslodavca i utvrđuju uvjeti za njihovo obavljanje.

Objavljeno: 27.09.2014.

natrag