Pravilnik o obavljanju poslova leasinga leasing društava iz država članica i trećih država na području Republike Hrvatske donesen je temeljem Zakona o leasingu (Nar. nov., br. 141/13). Ovim Pravilnikom pobliže se propisuje način primjene odredaba Zakona o leasingu na:

  1. obavljanje poslova leasinga leasing društava iz država članica na području RH,
  2. obavljanje poslova leasinga leasing društava iz trećih država na području RH.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, dakle 12. 6. 2014.

Objavljeno: 09.06.2014.

natrag