U Nar. nov., br. 8 od 22.1.2014. objavljen je Pravilnik o obavljanju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem, a stupa na snagu 30.1.2014.

Ovim Pravilnikom uređuju se uvjeti i način obavljanja djelatnosti posredovanja pri zapošljavanju, profesionalnog usmjeravanja, obrazovanja i osposobljavanja u cilju povećanja zapošljivosti radne snage, kada te djelatnosti obavljaju pravne i fizičke osobe izvan Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: posrednici).

Zahtjevi za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti posredovanja pri zapošljavanju podneseni do dana stupanja na snagu ovog Pravilnika dovršit će se prema odredbama Pravilnika o obavljanju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem (»Narodne novine« broj 19/2011).

Na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obavljanju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem (»Narodne novine« broj 19/2011).

Objavljeno: 27.01.2014.

natrag