U Nar. nov., br. 15 od 6.2.2014. objavljen je Pravilnik o naknadama na potrošačke kredite koji stupa na snagu 14. veljače 2014.

Ovim Pravilnikom propisuju se vrste naknada koje vjerovnik zaračunava za obavljanje usluga u poslovima kreditiranja potrošača. To mogu biti: naknade za obradu kreditnog zahtjeva, naknade za vođenje kredita, naknade za promjene po kreditu, naknade za prijevremenu otplatu kredita, naknade za otkaz ugovora o kreditu, naknade za izdavanje obavijesti i potvrda na zahtjev klijenta ili zbog okolnosti na koje vjerovnik nije mogao utjecati, naknada/premija za osiguranje potraživanja.

Osim navedenih naknada, vjerovnik može naplatiti i drugu naknadu pod uvjetom da je bila sadržana u tarifi odnosno aktu vjerovnika kojim su određene naknade u vrijeme zaključenja ugovora.

Naknada je fiksni ili varijabilni iznos koji vjerovnik naplaćuje za pružene usluge.

Ovaj Pravilnik ne odnosi se na ugovore o dopuštenom prekoračenju po tekućem računu i ugovore o kreditu bez roka dospijeća (revolving).

 

Objavljeno: 08.02.2014.

natrag