U Nar. nov., br. 147 od 12.12.2014. objavljen je Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na slobodan izbor doktora primarne zdravstvene zaštite  koji stupa na snagu 20. prosinca 2014.

Pravilnikom se uređuje način ostvarivanja prava osiguranih osoba Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na slobodan izbor doktora primarne zdravstvene zaštite.

Objavljeno: 15.12.2014.

natrag