U Nar. nov., br. 146/14 od 10. prosinca 2014. objavljen je Pravilnik o načinu objave kolektivnih ugovora (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu  18. prosinca 2014. godine.

Pravilnik je donesen na temelju čl. 202. st. 2. Zakona o radu (Nar. nov., br. 93/14) i njegovim stupanjem na snagu prestat će važiti raniji Pravilnik o načinu objave kolektivnih ugovora (Nar. nov., br. 70/10).

Objavljeno: 12.12.2014.

natrag