U Nar. nov., br. 47/14 od 16. travnja 2014. objavljen je Pravilnik o načinu i provođenja nadzora i kontrole (u nastavku: Pravilnik), koja stupa na snagu 24. travnja 2014. godine.

Pravilnikom se utvrđuje način provođenja nadzora i kontrole koju provodi Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, u skladu s odredbama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju te posebnih zakona.

Također, Pravilnikom se određuju ovlaštene osobe kontrolori Zavoda i druge ovlaštene osobe Zavoda za provođenje nadzora i kontrole iz stavka 1. ovoga članka, njihove nadležnosti, organizacija i način rada, planiranje rada i vrste poslova te izgled i sadržaj službene iskaznice ovlaštene osobe kontrolora Zavoda.

Objavljeno: 18.04.2014.

natrag