Pravilnik o načinu i postupku provedbe prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku donesen je temeljem Ovršnog zakona (Nar. nov., br. 112/12, 25/13 i 93/14). Ovim se Pravilnikom propisuje: dostava pismena između Agencije i nadležnog tijela, oblik i sadržaj zahtjeva za prodaju i ostalih pismena u postupku provedbe prodaje, nekretnina i pokretnina elektroničkom javnom dražbom, način objave pismena na mrežnim stranicama Agencije, sadržaj poziva i način uplate predujma za pokriće troškova provedbe prodaje elektroničkom javnom dražbom, iznos, način uplate i način povrata jamčevine, postupak dodjele identifikatora u elektroničkoj javnoj dražbi, oblik i sadržaj prijave za sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi, način prikupljanja i davanja ponuda u elektroničkoj javnoj dražbi, sadržaj izvještaja o provedenoj elektroničkoj javnoj dražbi, postupak i način uplate kupovnine, postupak i način provedbe rješenja o namirenju.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2015.

Objavljeno: 05.01.2015.

natrag