U Nar. nov., br. 46 od 11. travnja 2014. objavljen je Pravilnik o mjerilima za dodjelu nagrada sportašima za sportska ostvarenja koji stupa na snagu dana 19. travnja 2014.

Ovim pravilnikom utvrđuju se kriteriji za dodjelu novčanih nagrada sportašima za sportska ostvarenja, sportaši kojima se nagrada može dodijeliti, sportske udruge koje dodjeljuju nagrade, uvjeti i način dodjele nagrada te druga pitanja značajna za dodjelu nagrada.

 

Objavljeno: 15.04.2014.

natrag