U Nar. nov., br. 11/14 od 29. siječnja 2014. objavljen je Pravilnik o mjerilima koja su koriste u postupcima javne nabave vozila za cestovni prijevoz (u nastavku: Pravilnik), a stupa na snagu 6. veljače 2014.

Pravilnikom se propisuju mjerila koja su naručitelji u smislu propisa kojim se uređuje javna nabava dužni uzimati u obzir u postupcima javne nabave pri kupnji vozila za cestovni prijevoz. Mjerila se odnose na kupnju novih vozila za cestovni prijevoz (u daljnjem tekstu: vozila), i to:

1. putničkih automobila (M1),

2. lakih gospodarskih vozila (N1),

3. teških vozila (N2 i N3),

4. autobusa (M2 i M3).

Objavljeno: 03.02.2014.

natrag