U Nar. nov., br. 63 od 23.5.2014. objavljen je Pravilnik o minimalnim uvjetima za ugovore o naukovanju (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 24.5.2014.

 

Pravilnikom se propisuju minimalni uvjeti za ugovore o naukovanju, sadržaj i izgled Obrasca Ugovora o naukovanju i Obrasca raskida Ugovora o naukovanju, zatim praćenje i vrednovanje praktične nastave i vježbi naukovanja te sadržaj i izgled obrasca Zapisnika o provedenom kontrolnom ispitu. Ugovore o naukovanju sklapaju, radi izvođenja praktične nastave i vježbi naukovanja, obrtnici ili pravne osobe kod kojih se izvodi praktična nastava i vježbe naukovanja i učenici odnosno roditelji ili skrbnici učenika. Učenik može pohađati praktičnu nastavu i vježbe naukovanja kod obrtnika ili pravne osobe ako ispunjava uvjete iz čl. 60. Zakona o obrtu (Nar. nov., br. 143/13) i čl. 1. st. 4. Zakona o strukovnom obrazovanju (Nar. nov., br. 30/09). Cilj izvođenja praktične nastave i vježbi naukovanja je obrazovanje i osposobljavanje učenika za obavljanje vezanih obrta.

Danom stupanja na snagu Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o minimalnim uvjetima za ugovore o naukovanju (Nar. nov., br. 18/08, 19/10 i 109/12) i Pravilnik o načinu izvođenja programa naukovanja i osposobljavanja za vezane obrte te o pravima, obvezama, praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju naučnika (Nar. nov., br. 69/04).

Objavljeno: 27.05.2014.

natrag