U Nar. nov., br. 25 od 24.02.2014. godine objavljen je Pravilnik o licencijama u djelatnosti cestovnog prometa. Ovim se Pravilnikom propisuje obrazac licencije i izvoda licencije za obavljanje unutarnjeg javnog cestovnog prijevoza, licencije za obavljanje kolodvorskih usluga, licencije za obavljanje agencijske djelatnosti u cestovnom prometu te sadržaj, ustroj i način vođenja upisnika. Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave.

Objavljeno: 26.02.2014.

natrag