Pravilnik o kontroli projekata donesen je temeljem Zakona o gradnji (Nar. nov., br. 153/13). Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj, način i opseg obavljanja kontrole projekta, način i značenje ovjere kontroliranog projekta od strane revidenta te popis građevina, odnosno radova za koje je obvezatna kontrola projekta i način verifikacije podataka značajnih za kontrolu tih građevina, odnosno radova.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, dakle 20.3.2014.

Objavljeno: 17.03.2014.

natrag