U Nar. nov., br. 103 od 27.8.2014. objavljen je Pravilnik o kontnom planu mirovinskog osiguravajućeg društva koji stupa na snagu 4.9.2015.

Ovim se Pravilnikom propisuje kontni plan mirovinskog osiguravajućeg društva.

Mirovinsko osiguravajuće društvo dužno je voditi poslovne knjige, poslovnu dokumentaciju te ostale evidencije na način koji omogućuje provjeru posluje li mirovinsko osiguravajuće društvo u skladu s važećim propisima i standardima struke.

Mirovinsko osiguravajuće društvo dužno je poslovne događaje evidentirati u svojim poslovnim knjigama koristeći konta najmanje u opsegu koji je jednak propisanom kontnom planu.

Mirovinsko osiguravajuće društvo dužno je voditi evidencije odvojeno za obvezno mirovinsko osiguranje, dobrovoljno mirovinsko osiguranje (otvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda), dobrovoljno mirovinsko osiguranje (zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda), druge poslove vezane uz poslove mirovinskog osiguranja te odvojeno za kapital i ostala sredstva.

Objavljeno: 01.09.2014.

natrag