U Nar. nov., br. 63 od 23.5.2014. objavljen je Pravilnik o kontnom planu leasing društva (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 31.5.2014.

 

Pravilnikom se propisuje kontni plan za leasing društva.

Leasing društvo dužno je voditi poslovne knjige, poslovnu dokumentaciju te ostale evidencije na način koji omogućuje provjeru posluje li leasing društvo u skladu s važećim propisima i standardima struke.

Leasing društvo dužno je voditi poslovne knjige koristeći konta najmanje u opsegu koji je jednak propisanom kontnom planu. Leasing društvo je dužno primijeniti propisani kontni plan u skladu s Uputom za primjenu kontnog plana za leasing društva.

Leasing društvo je dužno uskladiti poslovne knjige s odredbama Pravilnika najkasnije do 31.12.2014.

Do dana primjene Pravilnika primjenjuje se Odluka o kontnom planu (Nar. nov., br. 103/07).

Objavljeno: 27.05.2014.

natrag