Pravilnik o kapitalu i tehničkim pričuvama mirovinskog društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom donesen je temeljem Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (Nar. nov., br.  19/14). Ovim Pravilnikom propisuju se:

  • način izračuna kapitala mirovinskog društva, obilježja stavki koje ga čine, odnosno odbitne stavke,
  • dodatni kapitalni zahtjevi za mirovinska društva koji osim djelatnosti osnivanja i upravljanja dobrovoljnim mirovinskim fondovima obavljaju i djelatnost osnivanja i upravljanja UCITS fondovima,
  • sadržaj izvještaja o izračunu kapitala te način i rokovi dostave,
  • kriterij za izračun tehničkih pričuva mirovinskog društva.Osnova za izračun kapitala mirovinskog društva su računovodstveni podaci iz poslovnih knjiga mirovinskog društva koje se vode u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima kojima se uređuje financijsko izvještavanje mirovinskog društva. Sastavni dio ovog Pravilnika čine:

a)      uputa za izračun kapitala mirovinskog društva (Prilog 1),

b)      izvještaj o izračunu kapitala (Prilog 2).

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, dakle 12. 6. 2014., osim odredbi čl. 8., 9. i 11. ovog Pravilnika koje stupaju na snagu 1. 1. 2015.

Objavljeno: 09.06.2014.

natrag