U Nar. nov., br. 108 od 10.9.2014. objavljen je Pravilnik o jedinstvenom vizualnom identitetu sustava upravljanja zaštićenim područjima u Republici Hrvatskoj (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 11.9.2014.

Pravilnikom se propisuje jedinstveni vizualni identitet sustava upravljanja zaštićenim područjima u Republici Hrvatskoj i knjiga standarda za njegovo korištenje. Znak zaštićenih područja u Republici Hrvatskoj sastoji se od dva dijagonalno spojena elementa: zelenog kvadrata s dva zaobljena kuta i manjeg crvenog kvadrata te logotipa s natpisom »PARKOVI HRVATSKE«. Natpis na logotipu piše se na hrvatskom jeziku, na engleskom jeziku ili na oba jezika zajedno. Izgled krovnog znaka i odnos njegovih sastavnih elemenata propisani su Knjigom standarda za korištenje jedinstvenog vizualnog identiteta sustava upravljanja zaštićenim područjima u Republici Hrvatskoj. Javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkovima i parkovima prirode koriste krovni znak uz znak zaštićenog područja kojim upravljaju u skladu s Knjigom standarda. Druge pravne i fizičke osobe mogu koristiti krovni znak samo uz odobrenje Ministarstva nadležnog za zaštitu prirode. Knjiga standarda za korištenje jedinstvenog vizualnog identiteta sustava upravljanja zaštićenim područjima u Republici Hrvatskoj sastavni je dio Pravilnika i objavljuje se na internetskim stranicama ''Narodnih novina''.

Objavljeno: 15.09.2014.

natrag