U Nar. nov., br. 112 od 24.9.2014. objavljen je Pravilnik o izradi procjene rizika koji stupa na snagu 2.10.2014.

Ovim Pravilnikom se propisuju uvjeti, način i metoda izrade procjene rizika, obvezni sadržaji obuhvaćeni procjenom i podaci na kojima se procjena rizika temelji te klasifikaciju opasnosti, štetnosti i napora na radu i u vezi s radom. Osim toga, ovaj Pravilnik propisuje minimalne zahtjeve koje je potrebno ispuniti kod procjenjivanja rizika (procjena rizika je postupak koji provodi poslodavac za sve poslove), ali ne utječe na primjenu drugih priznatih načina i metoda procjene rizika nakon što su ispunjeni propisani minimalni zahtjevi.

Objavljeno: 27.09.2014.

natrag