U Nar. nov., br. 146/14 od 10. prosinca 2014. objavljen je Pravilnik o iznosu i načinu isplate naknade za rad Povjerenstva za utvrđivanje reprezentativnosti (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu  18. prosinca 2014. godine.

Pravilnik je donesen na temelju čl. 15. st. 7. Zakona o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata (Nar. nov., br. 93/14) i njegovim stupanjem na snagu prestat će važiti raniji Pravilnik o iznosu i načinu isplate naknade za rad Povjerenstva za utvrđivanje reprezentativnosti (Nar. nov., br. 92/12).

Objavljeno: 12.12.2014.

natrag