U Nar. nov., br. 143 od 3.12.2014. objavljen je Pravilnik o izmjeni pravilnika o razdobljima glavne sezone, predsezone, posezone i izvansezone u turističkim općinama i gradovima koji stupa na snagu 1. siječnja 2015.

Ovim Pravilnikom u prilogu I. Pravilnika o razdobljima glavne sezone, predsezone i izvansezone u turističkim općinama i gradovima (Nar. nov., br. 92/09, 146/13 i 35/14) mijenja se razdoblje glavne sezone, predsezone, posezone i izvansezone za Općinu Čavle, i to na način da glavna sezona traje od 1.1. do 31.12.

Objavljeno: 08.12.2014.

natrag