U Nar. nov., br. 53 od 29.4.2014. objavljen je Pravilnik o izmjeni Pravilnika o dodacima na plaću djelatnih vojnih osoba koji stupa na snagu 1. svibnja 2014.

Prema ovim izmjenama Pravilnika, Pravilnik o dodacima na plaću djelatnih vojnih osoba (»Narodne novine«, br. 33/14) stupa na snagu 1. lipnja 2014.

Objavljeno: 05.05.2014.

natrag