U Nar. nov., br. 126 od 28.10.2014. objavljen je Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 29.10.2014.

Medicinska sestra/medicinski tehničar koji je obavio pripravnički staž i položio stručni ispit u sustavu socijalne skrbi ili posjeduje Rješenje o oslobađanju polaganja stručnog ispita temeljem radnog staža izdanim od Ministarstva rada i socijalne skrbi koje je bilo nadležno za sustav socijalne skrbi, obvezan je položiti stručni ispit pred ispitnim povjerenstvom ministarstva bez obveze obavljanja pripravničkog staža.

Objavljeno: 30.10.2014.

natrag